Články

Stretnutie Rady ENC

V dňoch 17.-20.6.2010 sme v KPC hosťovali radu Európskej siete spoločenstiev.

Madeleine Rivest v KPC

18. a 28.5.2010 nás svojou prítomnosťou potešila Madeleine Rivest, ktorá sa s nami delila o láske, čistote a sexualite ako o Božom dare. Zakaždým to bol zážitok.

Vystúpenie mladých spoločenstva Marana Tha po požehnaní KPC Jána Pavla II.

Mladí ľudia tancom predvádzajú svedectná iných ľudí, nie svoje osobné.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10