Večery chvál

Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa v KPC Jána Pavla II. na Šváboch koná večer chvál so začiatkom o 19:00.

V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Maranatha. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru za vaše konkrétne potreby. Stretnutie sa zakončuje krátkou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

Pred večerom chvál slávime za účasti solivarských farníkov spoločne sv. omšu (začiatok o 18:00), na ktorú vás tiež srdečne pozývame.

Dátumy najbližších večerov chvál:

  • 29.6.2014

2014

2013

2012

2001

2010

2009