Služba modlitby príhovoru

Modlitba príhovoru – modlitbový tím v spoločenstve Maranatha v Prešove

Slúži tým, ktorí potrebujú túto službu každú stredu / okrem prvej stredy v mesiaci/ od 17:00-18:30 hod.
v kaplnke sv. Františka v KPC.

Modlí sa za všetky úmysly a potreby, ktoré boli vložené do modlitbového košíka v kaplnke sv.
Františka z Ass. Modlí sa za potreby, ktoré sú aktuálne nielen v našom spoločenstve, ale aj na
Slovensku, vo svete a v Cirkvi

Slúži počas „večerov chvál“ poslednú nedeľu v mesiaci , modlí sa za celý program a po ňom modlí
sa
za tých, ktorí prichádzajú so svojimi osobnými potrebami na modlitbu príhovoru- Vyprosuje
požehnanie za celý priebeh všetkých programov centre, za všetkých slúžiacich a účastníkov Účinnosť
modlitby príhovoru nezávisí od svätosti a zrelosti ľudí , ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to
záruka. Závisí to tiež aj od viery a otvorenosti osoby za ktorú sa modlime. . Dôležité sú také čnosti
ako úprimnosť, pokora a vytrvalosť. Všetci môžeme tieto čnosti rozvíjať

Tajomstvo Božej vôle – nie všetky modlitby budú vypočuté podľa našich predstáv. Ale aj tak má
zmysel sa modliť!

/Žalm 13,6, Hab 1,1-3, Rim 8,28/

Modlitba vkladaním rúk

S tvojim súhlasom modlitbový tím môže na teba položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to gesto
známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné vkladanie
rúk.

Modlitba príhovoru je modlitbou za osobné potreby / nie potreby tvojich

blízkych alebo tých, čo ťa žiadali o modlitbu/. Spočíva v tom, že ak máš duchovný blok, problém
alebo vnútorné zranenie, ktoré ťa už dlhší čas trápi, môžeš požiadať modlitbovú službu o modlitbu
príhovoru. Modlitbová služba / vždy je to tím najmenej dvoch a viac osôb/ ťa vypočuje a spoločne
budete predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ťa trápi. Počas modlitby
modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa ťa inšpirovaní Jeho
vedením duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa.