Piatky v KPC

Každý piatok o 19:30 v KPC. Začíname od 16. januára. Príď s nami tráviť piatkový večer v priateľskej atmosfére, modlitbe, počúvaní a diskutovaní.

Manželské večery Jar 2015

Pozývame na Kurz Manželské večery aj v roku 2015...

Rodičovské kurzy

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa Rodičovských kurzov spoločenstva Marana Tha

Kurz Nový život

23. − 25. január 2015
Kurz Nový život je určený prioritne pre tých, ktorí majú záujme vstúpiť do spoločenstva Marana Tha a pre členov spoločenstva, ktorí ešte na ňom neboli.

Decembrový večer chvál

Krátka spomienka na posledný Večer chvál v roku 2014...

Novembrový Večer chvál

Aj v poslednú novembrovú nedeľu sme chválili Pána..

Októbrový večer chvál

Počas októbrového večera chvál sme si pripomenuli príbeh márnotratného syna.

Manželské večery Jeseň 2014

21. október 2014
Začíname kurz Manželské večery, viac informácii a prihlasovací formulár nájdete tu.

Alfa kurz pre mládež

3. október 2014
Alfa kurz pre mladých každý piatok od 19:30 v KPC sv. Jána Pavla II. na Šváboch.

Septembrový večer chvál

Spomienkové obhliadnutie sa za septembrovým Večerom chvál