Kurz Nový život

23. − 25. január 2015

Kurz Novy život je určený pre všetkých, ktorí sa túžia osobne stretnúť so zmŕtvychvstalým Ježišom, byť nanovo naplnení Duchom Svätým, a žiť ako Božie dieťa a dedič Božieho kráľovstva.

Termín konania kurzu je: 23 - 25.1.2015

(začiatok: piatok o 17.00 registrácia
koniec: nedela o 14.30 + Večer chvál koniec programu 21:30)
 
Cena kurzu: 15€ (v cene je obed a večera, občerstvenie a iné náklady)
 
Miesto: Komunitno - pastoračné centrum sv. Jána Pavla II. Prešov - Šváby
 
Kurz je potrebné absolvovať celý, nie je možné zúčastniť sa len časti kurzu.
 
Tento Kurz v tomto termíne je prioritne určený pre tých, ktorí majú záujem vstúpiť do spoločenstva Marana Tha a pre členov spoločenstva, ktorí ešte na ňom neboli. Termíny ďalších kurzov zverejníme neskôr.