Deti

Zábavné popoludnie v KPC

Sestry františkánky pripravili zábavne popoludnie pre deti...