Zábavné popoludnie v KPC

Počas vianočných prázdnin – posledený deň - mali o zábavu postarané deti, ktoré po minulé roky chodievali do záujmového útvaru: “Vyhradené pre tretiakov“.

Dostali ponuku a možnosť prísť na popoludnie plné hier a zábavy do KPC bl. J.Pavla II, ktoré poriadalo naše CVČ Jána Pavla II. v Prešove - Šváboch. Začiatok stretnutia tvorili v KPC zoznamovacie aktivity, ktoré pripravila Eva Marcinková .

Súťažný program začal hneď po privítaní sestrou Janou - Tatianou Sučkovou, ktorá aj fotograficky dokumentovala toto stretnutie . Deti po rozdelení do skupín si vybrali názov skupiny.

Prvé kolo otvorila sestra Helena Torkošová. Po prezretí filmu o sv. Františkovi Xaverskom, deti hádali správne odpovede na 6 súťažných otázok. Tí, ktorí dávali pozor počas filmu zvládli všetky odpovede na sto percent.

Druhé kolo viedla sestra Eva. Deti sa mali popasovať s hľadaním pokladov, ktoré boli skryté v miestnosti. Úloha bola zameraná na správnosť a rýchlosť.

Tretie kolo viedla sestra Jana - Tatiana Sučková. Deti riešili problém darov, ktoré priniesli malému Ježišovi Traja králi. Bola to umelecko – kreatívna časť súťaže. Z materiálov na stole mali vytvoriť nielen klasické dary, ktoré priniesli Traja králi, ale mohli vytvoriť aj niečo, čo by v dnešnej dobe dali Ježišovi. Vytovrili aj lietadlo, ktoré by sa mu na let do Egypta zišlo. V bufete pripravila dobrý čaj a vianočné pečivo sestra Mária Bernadeta Kucková.

Na sv. omši poradie výhercov skupín vyhodnotil p. kaplán Pavol Fedorko.

Sestra Helena a Eva odovzdali ceny, z ktorých deti mali veľkú radosť.

Galéria