Ostatné

Veľká noc v KPC

Tohtoročné veľkonočné triduum sme v KPC slávili s našim pánom kaplánom Štefanom Oslovičom...

Vyľetnici na Kaňoňe

Štvartu nedzeľu bula partia ľudzi zo spoločenstva na výľet. Vidzeli šumny ľes aj dedzinu.

Seder v KPC

Prípravu na slávenie paschalného tridua začali mladí absolventi Alfa kurzov už v utorok slávením sederovej večere a kresťanskí pedagógovia vo štvrtok večer.

Vianočné tvorivé dielne

Kto chcel potešiť svojich milých nejakým vlastným výrobkom mal možnosť v tvorivých dielňach.

Ktosi ťa volá

Duchovná obnova pre dievčatá a mladé ženy...

Evanjelizácia vo Vranove

Účastníci letnej evanjelizačnej školy rozličnými spôsobmi ohlasovali Vranovčanom radostnú správu, že ich Boh miluje.

Letná evanjelizačná škola 2012

Viac ako 50 mladých absolventov kurzu Alfa strávilo spolu 9 dní na kurze Ján, kde zisťovali, čo to znamená byť učeníkom Ježiša a kurze Kerygma o ohlasovaní radostnej zvesti.

Slávenie séderu a paschálneho trojdnia v KPC

Séder a veľkonočné trojdnie v KPC bl. Jána Pavla II.

Predmisijné stretnutie

V piatok 2.3.2012 sa v KPC bl. Jána Pavla II. konalo prípravné stretnutie pred jesennými prešovskými misiami.

Škola vodcovstva s Tomom Edwardsom

Učeníci, Boží priatelia a služobníci strávili pár dní s tímom z USA, aby sa modlili a zamýšľali sa nad tým, aký má byť Kristov učeník.

1 2 3 4 >