Evanjelizácia vo Vranove

::: Fotogaléria :::

V piatok 6.7.2012 sa všetci účastníci Letnej evanjelizačnej školy vybrali ohlasovať radostnú zvesť ľuďom vo Vranove nad Topľou.

Každý, kto v tom čase prechádzal okolo námestia, mohol cez slová, svedectvá, tanec, vlajky, scénky a piesne počuť, že ho Boh miluje. Mnohí naši mladí evanjelizátori sa chopili príležitosti porozprávať sa s ľuďmi, podeliť sa svojim svedectvom a radostnou zvesťou.

Po spoločnej sv. omši zaznela v kultúrnom dome kerygma podobným spôsobom ako v uliciach mesta. Tiež sme mali možnosť poslúžiť ľuďom modlitbou príhovoru. 

Pre väčšinu účastníkov Letnej evanjelizačnej školy takáto forma ohlasovania niečim, čo ešte nezažili. No aj napriek tomu sa s veľkým nadšením učili citáty z Písma, hrať scénky a hovoriť svedectvá. Cesta z Vranova bola sprevádzaná radosťou z toho, že sme mohli šíriť radostnú zvesť.

Evanjelizačný Tanec

Evanjelizačné scénky

Galéria