O nás

Kto sme

o nás

Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať autentické kresťanstvo a deliť sa s inými o dar živej viery. Je miestom stretnutí, modlitieb, chvál, formácie a evanjelizácie. Spoločenstvo rastie pod duchovným patronátom Školských sestier sv. Františka z Asissi.

Charizmu vystihuje názov spoločenstva Marana Tha, čo znamená „Príď Pane alebo „Pán je blízko“.

Našou túžbou je, aby čím viacerí zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú ponúka Ježiš a žili v Jeho blízkosti.

Naše aktivity

Pravidelne sa stretávame na modlitbách, formácii a v malých skupinách, čo nás uschopňuje vychádzať k iným prostredníctvom rôznych evanjelizačných programov.

Organizujeme rôzne evanjelizačné a biblické kurzy, či modlitbové stretnutia: večery chvál, Alfa kurzy, manželské večery, školu učeníka, konferencie, stretnutie mužov, stretnutie žien a iné. V minulosti sme boli známi najmä usporadúvaním evanjelizačných seminárov Oheň v Mestskej hale.

Ocenenie

Spoločenstvo Marana Tha získalo ocenenie HLAS 2010 v kategórii spoločenstvo za prínos v pastorácii mládeže Košickej arcidiecézy.

ocenenie HLAS 2010