Stretnutie mužov

„Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.“ (1Tim 2,8)stretnutie mužov

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.
(Žalm 133)

Ak sa v dnešnej dobe pozrieme do spoločenstiev, kostolov a cirkví nájdeme v nich pomerne veľa žien a len zopár mužov. Ak nahliadneme do rodín, nájdeme len málo rodín, v ktorých je otec skutočnou autoritou a dôveryhodnou oporou pre svoje deti a manželku. Aj v týchto súvislostiach môžeme hovoriť o kríze otcovstva, o kríze mužnosti, o kríze duchovnosti mužov.stretnutie mužov

Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime.

Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

Každý rok na stretnutí mužov prednášali výnimoční hostia ako kňaz, redemptorista a celosvetový misionár Tom Forrest, otec Brandon Williams a laický misionár Tom Edwards z USA, otec Krzysztof Czerwionka zakladateľ evanjelizačnej školy sv. Marka v Poľsku, laický misionár Jude Antoine z Malayzie, Ad de Bruin a Steve Kilbry z medzinárodného hnutia Mládež s misiou, o. Michal Zamkovský CSsR, predstavený rehole redemptoristov a Bohuš Živčák, stretnutie mužovktorý je už dlhé roky vedúcim laického misijného spoločenstva pri redemptoristoch v Podolínci – Rieka Života. Laický misionár z Malty, Noel Chircop. Naším posledným hosťom bol znovu Tom Edwards z Floridy.

Rok 2013:

  • 22.-24.8.2013 Stretnutie mužov - Prešov
  • 25.8.2013 Púť mužov - Gaboltov

Stretnutie mužov 2014

Púť mužov 2012

Stretnutie mužov 2012

Púť mužov 2011

Stretnutie mužov 2011

Púť mužov 2010

Stretnutie mužov 2010

Púť mužov 2009

Stretnutie mužov 2009

Púť mužov 2008

Gaboltov

1 2 >