Plesy

4. reprezentačný ples

3. reprezentačný ples

Členovia a sympatizanti spoločenstva Marana Tha sa spolu zabávali na 3. Reprezentačnom plese

Ples anjelov 2013

Deti do 6 rokov sa zabávali na Plese anjelov...

2. reprezentačný ples

Spoločenstvo Marana Tha sa posledný fašiangový víkend zabávalo a tancovalo.

1. reprezentačný ples

Historicky prvý Reprezentačný ples spoločenstva Marana Tha sa konal 26.2.2011.

Ples anjelov 2010

V pondelok 15.2.2010 v poobedňajších hodinách navštívilo KPC Jána Pavla II. na Šváboch niekoľko desiatok väčších i menších anjelov. Hrali sa rôzne hry, ukazovačky, dokonca i tancovali. O smiech a radosť nebolo núdze.