Škola učeníka

Škola učeníka je ročný formačný program určený pre tých, ktorí po absolvovaní Alfa kurzu chcú ďalej rásť v duchovnom živote. Cieľom školy učeníka je voviesť do hlbokého a trvalého vzťahu s Ježišom Kristom. Tento program pozostáva z pravidelných stretnutí všetkých „učeníkov“ 1 krát v týždni. Súčasťou programu je spoločná modlitba, téma a rozhovor v malej skupine.

Témy sú zamerané na nasledujúce oblasti:

  • modlitba
  • Božie slovo
  • spoločenstvo
  • sviatosti
  • kresťanský život (služba, evanjelizácia, charakter, duchovný boj, odpustenie, okultizmus, sexualita a pod.)