Sestry

Neoddeliteľnú súčasť spoločenstva MaranaTha tvorí komunita sestier františkánok. Spoločenstvo vlastne "funguje" pod ich patronátom. Kto sú a niečo o ich reholi sa môžete dozvedieť aj na tejto stránke...

Komunita

Komunita sestier v šk. roku 2014/2015

Sr. Bernadeta - šarišanka (Veľký Šariš)
- Vstup - 26.6.1971
- 1. Sľuby - 4.4.1973
- Doživotné - 25.3.1978
- Pôsobiská: Skalica u Znojma, Žilina, Ružomberok, Prešov
- Zamestnanie: CVČ Jána Pavla II. Prešov - Šváby; kuchársky krúžok

 

 

Sr. Jana Vianeya - Prešovčanka, reštaurátorka
- Vstup - 1985
- 1. Sľuby - október 1988
- Doživotné - august 1994
- Pôsobiská: Bratislava, Rím, Košice, Prešov
- Zamestnanie: OA Prešov; krúžok tvorivé dielne

 

 

Sr. Zdenka – pochádza zo Žiliny

Vstup – august 1995

1. sľuby – 22. 8. 1998

Doživotné 16. 8. 2003

Pôsobiská: Žilina, Nová Baňa, Žilina, Martin, Prešov

Zamestnanie: učiteľka NV na SPŠSj, SPŠE, SOŠ

Záľuby: knihy, hudba, záhradka, tvorivosť

 

 

Náš život s Bohom

Srdcom našej františkánskej duchovnosti je JEŽIŠ:
- Ježiš v evanjeliu
- Ježiš v Eucharistii
- Ježiš v bratoch a sestrách

To, čo nám pomáha prehlbovať náš vzťah s Bohom sú:
- naše sľuby (čistoty, chudoby a poslušnosti)
- modlitba, metanoia a sviatosť zmierenia
- duchovná literatúra
- duchovné obnovy a exercície

Osobitne sa s Ním snažíme stretávať v:
- sviatostiach
- radostiach a bolestiach nášho života i života tých, ktorým slúžime

Apoštolát

Náš spoločný život v apoštolskej službe:

- Uvedomujeme si, že budovanie spoločenstva je neustály proces, ktorý sa môže uskutočniť iba vzájomnými osobnými vzťahmi. Usilujeme sa preto žiť vo vzájomnej kresťanskej láske a rešpektovaní sa v jedinečnosti a rozdielnosti.
- Naša služba vychádza zo spoločenstva modlitby, sesterskej lásky a rozhodnutí
- Snažíme sa prinášať radostnú zvesť nielen službou, ktorú robíme, ale hlavne modlitbou, príkladom života a svojou vlastnou prítomnosťou - Sme tu s Bohom pre vás
- Svoju činnosť rozširujeme aj mimo škôl v rámci náboženských vzdelávacích programov a podľa potreby aj v iných príbuzných oblastiach

Identita

- sme milované Božie dcéry
- sme Školské sestry 3. rehoľného rádu sv. Františka - usilujeme sa byť nositeľkami pokoja, čo predpokladá byť vnútorne pokojné, radostné, milujúce a chudobné, spoznávať svoju hriešnosť, potrebu odpúšať i dosiahnuť odpustenie
- snažíme sa byť duchovnými matkami - rozvíjať emocionálny, morálny, kultúrny a duchovný život iných

O čo nám ide

- Oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti (svojho neustáleho obrátenia k Bohu)
- Dávať samé seba v celej svojej plnosti a jedinečnosti, aby sme naplnili Boží zámer s nami pre naše rodiny, spoločenstvá, cirkev a svet
- Byť duchovnými matkami - rozvíjať emocionálny, morálny, kultúrny a duchovný život iných

Viac o našej kongregácii

Viac o kongregácii školských sestier sv. františka z Assissi sa môžete dozvedieť na stránke www.skolskesestryosf.sk