Žalmoví bubeníci

Víziou Žalmových bubeníkov, podľa zakladateľa Teryla Bryanta, je oživiť modlitbu, chválu, uctievanie a priviesť ľudí ku Kristovi cez bubnovanie. Je to výzva pre bubeníkov po celom svete, aby začali hrať nový rytmus, ktorý nesie inšpiráciu Božieho Svätého Ducha. Žalmoví Bubeníci povzbudzujú žiť život v rytme tlkotu Božieho srdca a k uctievaniu Ježiša Krista. Naše základné hodnoty sú zakorenené v kresťanskej viere a v Božom slove - Biblii. 

Hlavné činnosti:
• Učenie biblickým hodnotám tých, ktorí majú srdce pre bubnovanie
• Podporovanie modlitby, chvály a uctievania v cirkvi
• Zjednocovanie rozdelených a služba chudobným prostredníctvom misií a výjazdov
• Rozširovanie evanjelia Ježiša Krista skrze Jeho dary v nás

 Žalmoví bubeníci Marana Tha - sme člemi katolíckeho spoločenstva Marana Tha, stretávame sa na spoločnom čase modlitieb a zdielania. Našou túžbou je zvolávať Božie požehnanie bubnovaním a ohlasovaním Božieho Slova. Chceme  Božie Slovo rozniesť do všetkých kútov sveta. Túžime, aby Božia sláva zostúpila na každé miesto, kde sa budeme modliť.

 

 

 

Galéria