Vystúpenie mladých spoločenstva Marana Tha po požehnaní KPC Jána Pavla II.

Poďme chváliť - 5 autentických svedectiev života vyjadrené tancom

Mladí ľudia tancom predvádzajú svedectná iných ľudí, nie svoje osobné.

  • čierna rukavica - znázorňuje to moje, čo ja nemôžem zmeniť, to, čo je vo mne slabé, hriešne, tú moju beznádej, to, akí sme
  • biela rukavica - znázorňuje to, čo nám Boh dáva, to, že dal milosť každému jednému z Nás skrze Ježiša Krista

  1. Mladý chlapec hľadá sám seba, hľada sa v rôznych okruhoch ľudí a nedokáže sa nikde zapojiť. Nepozná svoju hodnotu. 
  2. Dievča, ktoré sa veľmi snaží o otcovu lásku, robí všetko, aby si ju získala a keď sa zdá, že ju už má, stráca otca navždy.
  3. Manželský pár, ktorý sa veľmi snaži späčatiť svoju manželsku lásku počatím dieťaťa, ale nedarí sa im to.
  4. Podnikatelia a pracujúci ľudia, ktorých zasiahla finančná kríza, sa zrazu pýtaju, čo sa deje.
  5. Vzťah dievčaťa a chlapca, kedy príde bod, v ktorom sa začne rúcat všetka nádej, ich vzťah krachne a pred nimi sa vytvorí stena, ktorú sama nedokáže prekonať.

V záverečnom tanci vystrieda beznádej nová nádej skrze Ježiša Krista, ktorý za každeho z nas zomrel na kríži.