Vzácne relikvie v Prešove

Od pondelka 7. januára 2013 sú v prešovskej gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pred ikonou patróna chrámu sv. Jána Krstiteľa, ktorá sa nachádza na pravej strane ikonostasu, k verejnej úcte trvalo vystavené vzácne relikvie svätého Jána Krstiteľa, ktorý je zároveň aj patrónom Prešovsej archieparchie, ďalej relikvie prvomučeníka diakona svätého Štefana a svätej Anastázie, panny a mučenice. Ide o relikvie prvého stupňa, teda o priame pozostatky svätcov.

Súčasťou relikviára sú aj relikvie druhého stupňa (t.j. časti oblečenia) svätého Flipa Neriho, svätého Antona Paduánskeho, vyznávača a učiteľa Cirkvi a svätej Filomény, panny a mučenice.

KN 2/2013