Kurz o rodičovstve

Milí rodičia, milé mamy !

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu o rodičovstve (o výchove detí). Môžu sa ho zúčastniť rodičia detí všetkých vekových kategórii. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti samostatne z rozličných dôvodov. Kurz pozostáva z piatich stretnutí. Začne sa 6.februára o 19:00 hod. v Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána Pavla II.  vo veľkej čajovni.  Budeme sa stretávať každé dva týždne, to znamená každý druhý štvrtok. Prihlasovací formulár môžete vyplniť a zaregistrovať sa ON LINE, alebo je možnosť prísť a prihlásiť sa aj osobne na vrátnici KPC. Registrácia bude ukončená 2.2.2014

Preberať sa budú nasledujúce témy:

1. Budovanie pevných základov

2.Napĺňanie potrieb našich detí

3.Stanovenie hraníc

4. Učiť deti zdravým vzťahom

5. Náš dlhodobý cieľ

 

Okrem tém, ktoré zaznejú z úst naslovovzatých odborníkov, budeme môcť vidieť i vypočuť si rôzne názory detí i rodičov, ktorí sa s týmto kurzom nejakým spôsobom stretli.

Verím, že prijmete naše pozvanie a strávime spolu päť nádherných, zábavných a poučných večerov. Kurz je zdarma!

Dobrovoľne môžete prispieť na náklady spojené s občerstvením a materiálmi.

 

Pri registrácií prosím uveďte do poznámky aj meno a vek druhého partnera!