Prímestský tábor 2008

KNIHA BEZ SLOV

Historicky 1. prímestský tábor organizovaný detskou službou spoločenstva Marana Tha v spolupráci s farnosťou Prešov - Solivar sa konal v termíne 10. - 16. augusta 2008. Zúčastnilo sa ho 65 detí. Vítali ich animátori a farební klauni, ktorí mali v rukáve množstvo trikov. Telocvičňa Základnej školy sv. Gorazda sa rýchlo naplnila detským smiechom, spevom a hudbou. Spolu sme si predstavili Knihu bez slov, z ktorej sme sa učili čítať počas celého tábora nesúceho rovnomenný názov. Každé ráno sme začínali sv. omšou a tak posilnení Božím slovom sme mohli začať maratón zábavy. Postupne sme sa zoznamovali s nezvyčajnou knihou, v ktorej sme deň čo deň oboznámili s novým, úžasným a pravdivým príbehom. Farebné strany nás učili aký dobrý je Boh a ako ho všetci vo svojom živote potrebujeme. Každý deň sme si vyhradili čas aj na tvorivé dielne, v ktorých si mohli deti vyrobiť niečo pekné k téme dňa (napr. nádherné srdiečka hovoriace o veľkej Božej láske, či štít viery, ktorý sa asi najviac páčil chlapcom :). V programe boli zahrnuté okrem tematického príbehu, krížovej cesty, či tvorivých dielní aj rôzne hry, olympiády, scénky a tance. V posledný deň sme sa lúčili veľkou melónovou párty, rekapituláciou, ukazovačkami, klaunami s veselými balónikmi a so slovami: ,,Tešíme sa na vás o rok.“ :)

Galéria