3. reprezentačný ples

V sobotu 9.2.2013 sa plesalo, tancovalo a smialo. Priestory Základnej školy a gymnázia sv. Mikuláša sa premenili na sálu a tanečný parket 3. Reprezentačného plesu katolíckeho spoločenstva Marana Tha.

Viac ako 100 členov a sympatizantov spoločenstva sa v posledný predpôstový víkend prišlo zabaviť. Oproti minulému roku sa zúčastnilo oveľa viac mladých ľudí, čo je dobrým signálom do budúcnosti.

Krátko po 19:00 hodine si slovo zobrali moderátori večera Zuzka a Miro, ktorí privítali zúčastnených a hostí. Slovo si potom zobrala s. Jana, ktorá sa v mene sestier Františkánok prihovorila k plesajúcim hosťom a poukázala na fakt, že práve takéto akcie tvoria živé spoločenstvo. Otec Jozef Mrúz potom požehnal celý večer a viedol modlitbu za tento ples. Parafrázoval verš z listu Filipanom (Flp 4,4): „Ustavične sa radujte v Pánovi“, kde práve tá radosť sa má skrývať v plesaní.

Počas celého večera nám kultúrnu vložku zabezpečila speváčka Peťa, ktorá úvodnou piesňou odštartovala ples. A potom sa tancovalo a tancovalo... Začalo sa viedenským valčíkom a pokračovalo to kolami ľudovej, modernej či disco hudby. Počas prestávok sa mohli zúčastnení občerstviť a trochu si vydýchnuť. Počas prestávok bol taktiež priestor na zakúpenie tombolových lístkov. Tombola priniesla to pravé napätie. Moderátori rozdelili tombolu do dvoch častí, čím toto napätie ešte viac vystupňovali.

Na parkete sa ale odohrával súboj o Kráľa a Kráľovnú plesu. Minuloroční obhajcovia tento ročník nesúťažili takže priestor dostali ostatní. Zaslúžene vyhrala dvojica Patrik a Patrícia, za čo im gratulujeme. Po ďalšom tanečnom kole sa vylosovali aj poslední výhercovia tombolových cien. Všetkým, ktorí prispeli do tomboly ďakujeme a výhercom gratulujeme.

Bol to krásny, no najmä Pánom požehnaný večer plný radosti, úsmevov, tanca a tiež spevu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Galéria