Stretnutie ENC vo Varšave

Naše spoločenstvo Marana tha je členom siete kresťanských europských spoločenstiev (ENC). Raz v roku je stretnutie zástupcov a veducich spoločenstiev, preto aj v posledný vikend cirkevného roku sedem ľudí z nášho spoločenstva uháňalo do Varšavy. Stretnutie malo aj formačný charakter. Mali sme dobrý spoločný čas s ľuďmi rôznych kultúr a krajín pri spoločnej medzinárodnej liturgii, spoločnom stole, spoločnej modlitbe, uctievaní na chválach, slávení dňa Pána v sobotu večer, poznávaní odlišností a spoločných vecí pri zábavnom programe, pri poznávaní hlavného mesta Varšavy....Hlavným speakrom bol Rick Olmstead z USA a bola možnosť účasti na rôznych workshopoch....


Reakcie účastníkov stretnutia z nášho spoločenstva:

- Viac o ENC
- Fotky


Už prípravy na cestu do Varšavy boli poznačené Božím riadením. Mali sme cestovať 7-miestnym autom z požičovne, ktoré sa ale pár dní pred odchodom pokazilo. No ale Pán Boh posiela tých správnych ľudí do cesty... a tak sme cestovali väčším a omnoho pohodlnejším autom pre 9 osôb. Už atmosféra počas cestovania, aj napriek vyše  8 hodinám bez diaľníc, nasvedčovala tomu, že sa môžme tešiť na pekných pár dní. Všetci sme boli plní očakávaní a hlavne tí, ktorí sme sa na takéto stretnutie vybrali prvýkrát.
Som veľmi vďačný, že som sa mohol zúčastniť tohto stretnutia. Bola to pre mňa veľmi cenná skúsenosť. Čas strávený s ľuďmi, prevažne z východnej Európy mi otvoril oči, aby som videl ďalej ako doteraz a aby som na seba a naše spoločenstvo pozeral ako na súčasť veľkej Cirkvi, tajomného Tela Kristovho. Bolo pre mňa obohacujúce počúvať, ako to funguje v rôznych, či už maličkých alebo väčších, spoločenstvách po celej Európe. Prvý večer zástupca každej krajiny predstavil situáciu u nich doma, ale tiež som sa dozvedel mnoho vecí cez osobné rozhovory, najčastejšie pri jedle.
V sobotu sme mali možnosť ísť sa pozrieť do centra Varšavy. Túto ponuku sme samozrejme využili, a tak sme strávili jedno príjemné popoludnie obzeraním si najkrajších častí hlavného mesta Poľska, prechádzkami po uliciach. Jedným z najväčších zážitkov bola určite jazda metrom.
Veľkú radosť som pociťoval každý deň pri sv. omši, keď som mohol byť svedkom jednoty, prijatia a lásky aj napriek jazykovým bariéram.
Prednášajúci Ricky Olmstead z USA s manželkou Becky sa s nami podelili so svojimi životnými príbehmi, svedectvom a tiež mnohými skúsenosťami. Ricky počas dvoch dní rozprával o živote spoločenstva, o tom aké by malo byť pravé spoločenstvo, o vedení a dobrom lídrovi, taktiež spomenul zásady ako vytvoriť dobrý tím a predstavil rôzne typy ľudí, ktoré sú potrebné v takomto kvalitnom tíme. Zároveň nám aj prakticky a zábavne ukázal vzájomnú potrebu.
Som rád, že som mohol byť nie len účastný takéhoto stretnutia, ale tiež som aj mohol zažiť spoločenstvo a spoznať mnohých radostných ľudí, ktorí nevysedávajú doma, ale dávajú svoje dary a talenty do služby Bohu a Cirkvi.

Miro


Vždy žasnem nad tou rôznorodosťou. Litovčania ma uchvacujú svojií spevom, Poliaci úsilím, Rakúšania systémom, Rumuni zápalom a zodpovednosťou, Chorváti charizmatikou... Tento rok bol pestrý aj vďaka veľkej vekovej rôznorodosti. Od mládeže až po tých najskúsenejších. Spoločný čas zdieľania, modlitieb, slávenia a formácie majú každý rok inú príchuť. Vždy je to iné.
Čo ma oslovilo tentokrát?
1. Všetci sa vzájomne potrebujeme, aj keď si možno nie sme sympatickí, alebo si dokonca "lezieme na nervy."
2. Veta: Nie je doležite, čo si na chválach dostal ty, ale to, čo na chválach dostal Boh!
3. Viacero vecí ma usvedčilo v tom, že sa musím viac zaangažovat, vložit do veci a neostávať "ľahostajná."

Helka


Čo by som povedal o Varšave ? že WOW !!! Naozaj bol to pre mňa veľký zážitok byť súčasťou niečoho tak nádherného. :) 
Prežil som tam veľmi pekné chvíle či už na prednáškach Ricka Olmsteada alebo na chválach. Bolo pre mňa veľkou vzpruhou, keď som videl ako rôzni ľudia z rôznych kresťanských komunít Europy sa zjednotili na tomto stretnutí. Zrazu akoby padli všetky hranice a rozličnosť jednotlivých národov a nastalo úplne zjednotenie pre Krista. Bolo pre mňa naozaj obrovskou cťou byť súčasťou niečo tak nádherného. Prežil som prekrásny Pánom požehnaný čas s úžasnými ľuďmi aj naším tímom - ktorému ďakujem, že to so mnou vydržali :-))
A ako bonus si odnášam novú prezývku, ktorú mi dali Poliaci. 

Danielsan "Saxofón" Uebersax


Ježis Kristus je Pán! Ježiš Kristus Je Kráľ! Je dokonalá láska, je dokonale verný voči tým, čo v dôvere volajú k nemu a uverili v Jeho meno. Je náš Spasiteľ, je prejavom Božej lásky k nám. I o tom sme mohli počuť na stretnutí predstaviteľov európskych kresťanských spoločenstiev, ktoré sa konalo vo Varšave v dňoch 25. - 28. novembra 2010.

Vo štvrtok 25. novembra sa v skorých ranných hodinách skupina siedmich zástupcov nášho spoločenstva vybrala na niekoľko stokilometrovú púť do cieľa svojej cesty Varšavy. Čo sa týka medzinárodných stretnutí v zahraničí, boli v nej štyria ostrieľaní a skúsení Boží bojovníci a traja nováčikovia. Aj keď to nebola moja celkom prvá cesta na takéto stretnutie, cítila som sa úplne v pozícii nováčika. No dôverovala som Bohu a cítila som, že to nie je náhoda, že som na túto konferenciu bola pozvaná aj ja. Verila som tiež, že obeta spojená s takýmto podujatím prinesie svoje ovocie, aj keď som si nevedela predstaviť, v ktorej oblasti a ako. Len som jednoducho verila Bohu a nekládla som mu žiadne svoje predstavy. Nechala som to všetko v jeho rukách a na jeho vôli. A nezaťažujem sa ani teraz tým, čo bude ďalej konať.
Hneď prvý večer pri prezentácii jednotlivých národov bol pre mňa silným zážitkom. Je úžasné vidieť, ako Boh vo svojej mnohotvárnosti pôsobí medzi svojím ľudom. Nerozumieť reči iných národov, ale rozumieť si, pretože sme deťmi jedného Otca, ktorému záleží na každom jednom človeku, ktorý kedykoľvek žil, žije a bude žiť na tejto zemi, a túži po tom, aby sme sa všetci milovali jeho láskou a všetci sa vrátili k Nemu. On túži aj po tom, aby sme mu dovolili postarať sa o naše problémy a neklesali pod ich ťarchou na ceste za ním, pretože sa môže stať, že nás tak zaťažia, že padneme a nebudeme môcť spod nich vstať.
Mám i ja takéto svoje problémy a často zabúdam na túto milosť. No niektoré som Bohu odovzdala hneď pri týchto slovách, ktoré zazneli v jednej z prednášok. A dnes vám vydávam svedectvo o tom, že Boh už dva z nich vyriešil a tretí problém, ktorý vznikol, vyriešil v priebehu hodiny. Nie je to úžasné mať takého milujúceho Otca?
Boh vyriešil zázračne tieto problémy práve na začiatku obdobia, keď sa pripravujeme na príchod Jeho milovaného Syna, ktorého poslal k nám, aby nás priviedol k Nemu, pretože i my sme Jeho milované deti.To je len zrniečko z toho, o čom Boh prostredníctvom tých, ktorých k nám poslal, prehovoril.
Želám všetkým, aby dovolili Otcovi dotknúť sa ich svojou láskou a zovrieť ich vo svojom náručí. Verím, že Boh je uprostred nášho spoločenstva a bude zázračne konať medzi nami všetkými. Marana Tha!

Marta


Varšava... stretnutie ENC (Európska sieť komunít)... nuž je to pre mňa výnimočný čas, keď mám možnosť stretnúť sa s tými, ktorí žijú v iných častiach Európy a snažia sa prinášať Božie kráľovstvo tam, kde sú. Čas, keď si opäť uvedomím, že my tu v Prešove, či na Slovensku nie sme osamelí jazdci :)  Je to čas, kde je priestor nechať sa inšpirovať ich svedectvom života, navzájom sa povzbudiť, niečomu sa priučiť... Je to čas, keď mi Boh ukazuje, že všetci spolu tvoríme jednu nádhernú mozaiku :)

Jan(k)a


Boh ku mne prehovoril počas jednej prednášky o spoločenstve. Okrem iných vlastnosti má byť spoločenstvo spoločenstvom "chváliacim Pána," uvedomila som si, že nemám hodnotiť aké dnes boli chvály, či to bolo slabé, či hudobníci vybrali dobré piesne, ale v prvom rade  si mám uvedomiť, čo ja do toho dám. Chvály sú o Bohu a nie o mne. Nesústreďujem sa na to, čo ja dostanem  počas chvál, ale na to, koľko a čo ja dám Bohu.
Veľmi silno som prežila sv. omšu v nedeľu ráno. Nanovo ma Boh vyzval pripraviť sa na jeho príchod cez denné čítanie Božieho slova, eucharistie a vnímať ho viac v bratoch a sestrách, v ktorých prichádza každý deň...

sr. Helena 


Čo je ENC?

ENC = European Network of Communities = európska sieť komunít/spoločenstiev

IDENTITA ENC

ENC je európska sieť kresťanských komunít v Európe.
ENC sa skladá z ekumenických komunít a komunít konkrétnych cirkví, väčšina je katolíckych.
Sme komunity „Tretej cesty" . Je to výraz pre komunity a spoločenstvá, ktorí sa snažia dať do praxe biblický ideál kresťanskej komunity/spoločenstva.
Snažíme sa nasledovať príklad Cirkvi zo Skutkov 2 a 4.
Sme spojení spoločnými hodnotami, ale zároveň sa líšime poslaním, štruktúrou, dôrazom a cieľmi.
Ako komunity z rôznych denominácií žijeme ekumenický etos pre zmierenie a jednotu kresťanov.

VÍZIA ENC

FIRE
F - family - rodina
I - influence - vplyv na spoločnosť
R - reconciliation/Renewal - zmierenie, obnova
E - encourage/equip/evangelisation - povzbudenie a uschopnenie k evanjelizácií

HLAVNÉ HODNOTY ENC

1. Kristus je v centre všetkého čo robíme.
2. Hľadáme vedenie Duchom Svätým, podporujeme rozvoj prirodzených a charizmatických darov.
3. Každá komunita/spoločenstvo má svoje jedinečné poslanie.
4. Sme oddaní a verní vo vzťahoch, vo formácií, v účasti na živote komunity/spoločenstva.
5. Komunity sa prostredníctvom pastoračnej služby snažia o to, aby sa členovia stali zrelými a zodpovednými kresťanmi.
6. Podporujeme členov našich komunít/spoločenstiev, aby rozvíjali dobré vzťahy v rodinných, miestnych komunitách, vo farnosti a so zodpovednými.
7. Rozvíjať služby: apoštolskú, prorockú, evanjelizačnú, pastoračnú a službu vyučovania v príprave cirkvi na druhý Ježišov príchod.

CIELE ENC

  • pomáhať si vzájomne napĺňať Božie poslanie
  • pomáhať rozvíjať komunity „Tretej cesty"
  • byť vzorom pre rodinný a komunitný život v Cirkvi
  • byť miestom uzdravenia a odpustenia
  • pomôcť mladým ľuďom, aby rástli vo viere a stali sa dobrými lídrami

7 PRINCÍPOV ENC

1. Princíp autonómie - každá komunita ostáva autonómna
2. Princíp vzájomnosti - nie sme nezávislí jeden od druhého - vzájomne sa dopĺňame a slúžime si darmi
3. Princíp subsidiarity - každá úroveň ENC je zodpovedná za seba - miestne, národne, medzinárodne
4. Princíp solidarity - máme zodpovednosť jeden za druhého
5. Rovnováha medzi východom a západom - sieť sa skladá z komunít západnej a východnej Európy
6. Vzťahy sú prednejšie ako aktivity - rozvíjať duchovnú rodinu - tak isto ako je potrebná služba, sú potrebné vzťahy
7. Štruktúra „Zdola hore" - nemá silnú hierarchickú štruktúru, je to skôr sieť vzťahov

www.enc.li


Galéria