Októbrový večer chvál

Októbrový večer chvál v KPC sa začal po večernej sv. omši v nedeľu 26. októbra. Odzneli piesne chvál v podaní hudobnej služby spoločenstva Maranatha za pomoci technikov a vlajkárok. To všetko v jednote a túžbe po vyvýšení všemohúceho Boha. Áno, všemohúceho, vyznali sme jednohlasne, že máme Pána Pánov, ktorý môže vládnuť v našich životoch.

K mikrofónu sa potom dostal podobne ako minulý mesiac vedúci spoločenstva Maranatha Peter Štupák. Krátko zhrnul myšlienku predošlého večera chvál - teda, že máme vytrvať v modlitbe každý deň a začal novú tému. Zrejme väčšina z prítomných dobre poznala príbeh márnotratného syna. Napriek tomu sme si vypočuli nanovo toto slovo a určite to bolo pre mnohých veľkým prínosom. Prednáška totiž ponúkla niekoľko pohľadov, ktoré sme si predtým v živote ani nemuseli všimnúť či sa nad nimi nejako hlbšie zamyslieť. Jednak to bola myšlienka návratu k Otcovi, nech sme akíkoľvek - hriešni, slabí, nedokonalí... Netreba sa báť vykročiť k Bohu, odpustí nám. Potom sa mohol niekto nájsť v pozícii druhého brata, ktorý bol celý život doma s otcom a slúžil mu. Mal všetko a vždy, kedykoľvek mohol zažívať otcovu lásku, len na to akosi pozabudol, alebo nevšimol si to, neuvedomil si to... zato bol však rýchly v tom, aby závidel prejav lásky otca k márnotratnému synovi, čiže jeho bratovi. To sa môže ľahko stať aj nám - závidíme, posudzujeme iných podľa dojmu a unikajú nám dôležité veci. Veď ak sme deťmi Otca, ktorý má a môže všetko a my sme jeho dedičmi, teda každý z nás má tým pádom všetko v takej miere, v akej to potrebuje. Každý je jedinečný, nemusíme si nič závidieť. Naopak spoznávajme sa v láske a slúžme si navzájom.

Po adorácii a modlitbách príhovoru pre tých, ktorí mali potrebu, sa večer chvál skončil. Ďalší nás čaká v novembri. Boh nás však čaká každý deň, nezabúdajme, vytrvajme.

Text: jv

Foto: Archív