Septembrový večer chvál 2013

V nedeľu 29.9.2012 sa znova po prázdninách naplnilo Komunitno – pastoračné centrum bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby mladými, ktorí chceli chváliť Boha a prežiť jeho dotyk. Tento večer chvál bol výnimočný aj tým, že sa na ňom zúčastnili významní hostia, ktorí boli účastníkmi Konferencie o Alfa kurzoch, ktorá prebiehala počas víkendu. Jedným z týchto hostí bol o. Vladimír Šosták, ktorý vystúpil na začiatok nášho modlitbového stretnutia a prezentoval projekt Christophera Westa – Fill Theese Hearts (http://www.christopherwest.com/books/fill-these-hearts/).  

Sám autor bude 17.11.2013 prednášať o kráse a úvahách o Teológii tela Jána Pavla II. s názvom Naplň tieto srdcia: Boh, sex a univerzálna túžba. Všetko, čo je krásne, prostredníctvom krásy pociťujeme záblesk toho, čo je pravdívé a dobré. Prostredníctvom umenia zažívame záblesk tejto krásy. Lístky a ďalšie informácie nájdete na: http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=18334

Druhým významným hosťom bol páter Ginepro, ktorý spolu s o. Vladímirom koncelebroval svätú omšu o 18:00 v Komunitno - pastoračnom centre bl. Jána Pavla II.

Zahraničný hosť k nám pricestoval až z Holandska, Jonathan Westercamp, koordinátor Alfa kurzov pre mládež pre Európu. Spolu sme sa zamýšľali nad prvými kapitolami Knihy proroka Izaiáša, o jeho povolaní do prorockej služby. Pravdepodobne sa toto povolanie uskutočnilo v chráme, kde prišiel Izaiáš na službu, a tu očistený a premenený hovorí Bohu: Ja pôjdem. Premožený Božou svätosťou, stáva sa jej hlavným hlásateľom. S obľubou používa výraz "Svätý Izraela".

Svätý, svätý, svätý, prevolávajú cherubíni a serafíni; trojnásobná výpoveď v hebrejčine znamenala najvyššiu neprekonateľnú hodnotu. Svätý Boh je ten, ktorý je bezmedzne dobrý, spravodlivý, dokonalý; ten, ktorý sa od všetkého stvorenstva líši.

Povolanie to je dar a Božia milosť, tajomstvo jeho konania, ale zároveň je to aj moja veľmi osobná odpoveď na jeho povolanie. Je to súhlas vôle, rozhodnutie. „Pane, bolo toľko dobrých, šľachetných osôb, zbožnejších a lepších ako ja. Prečo si nepovolal ich?“ 

Ste pripravení zopakovať ako Izaiáš: „Pane tu som, pošli ma!“ nech to bude čokoľvek?

Počas celého večera nás sprevádzala hudobná služba spoločenstva MaranaTha pod vedením Jána Juščáka a slovom sestra Helena.

Niekoľko mladých svedčilo o tom, čo im dal Alfa kurz. Večer sme ukončili adoráciou, cez ktorú sme pocítili Božiu lásku a veľkú milosť, ktorú nám dáva. Náš modlitebný tím sa ešte dlho po oficiálnom skončení modlil modlitbu príhovoru za potreby účastníkov. Všetci sme sa rozišli naplnení Božou láskou do teplého nedeľného večera.

27.10.2013 sa uskutoční ďalší Večer chvál, na ktorý ťa srdečne pozývam.

 

Text: Michal Orčík

Foto: Michaela Kučmová

Galéria