Októbrový večer chvál

Októbrový večer chvál v Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. bol nabitý ľuďmi a emóciami. Tú kľúčovú, ktorá však nie je iba emóciou, ale samotnou Božou podstatou – Lásku, sme vzývali a pozývali medzi nás počas chválových piesní. Spev, potlesk, gitary, bicie... V takomto hrmení sme očakávali Pána. A Pán prišiel – v tichom vánku... V tichu, ktoré zavládlo po doznení poslednej  piesne... Pán naozaj prišiel medzi nás a my sme sa nechali prenikať Jeho prítomnosťou, svätosťou, láskou... Vdychovali, vpíjali sme do seba Jeho lásku, ktorá v tých chvíľach bola hmatateľná, a do nej sme vydychovali svoje boje, úzkosti, strachy.

Pred účastnikov predstúpila sestra Helena, aby nám pripomenula slová evanjelia o dvoch spôsoboch modlitby – mýtnikovej a farizejovej. Môžem sa chváliť tým, čo mám, čo viem, čo som v živote dosiahol, čo dosiahli moje deti, ba i svojimi cnosťami. Nikdy však neviem, ako by som reagoval, keby do môjho života vstúpil naozaj vážny hriech alebo skutočne ťažký kríž alebo keby som mnohé z toho, čo mám, zrazu stratil... Môžem sa teda modliť ako farizej alebo ako mýtnik; požehnaný a ospravedlnený však odídem, iba ak sa modlím tým druhým spôsobom. Po krátkom, ale autentickom povzbudení sestry Heleny sme počúvali ešte autentickejšie svedectvá modlitby niektorých členov spoločenstva Maranatha. Modlitba môže byť intenzívnym prežívaním Božej prítomnosti, veľkou túžbou byť s Bohom čo najviac, ba ustavične, otcovským pohládzaním i stretaním sa s Milencom vo veľmi dôvernom rozhovore... Ako posledné zaznelo svedectvo Petra Štupáka o modlitbovej reťazi realizovanej 24 hodín dvakrát v týždni – v stredu a v piatok. Vyzýval nás v ňom – slovami z Prvého Jánovho listu –, aby sme sa nebáli, lebo dokonalá láska, teda Boh, vyháňa strach, a keď milujeme, nemá nás čo ohroziť, nemá sa nám čo stať.

S mýtnikovou modlitbou „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ na perách sme zostúpili na kolená a s kajúcim srdcom sme očakávali Pána v Eucharistii. Počas adorácie zazneli pre niektorých prítomných slová poznania a viacerých sŕdc a duší sa Boh viditeľne dotkol. Radosť z Pánovho požehnania sme po skončení adorácie naplno vyjadrili spevom, potleskom i smiechom.

Októbrový večer chvál sa zakončil podobne ako tie ostatné večery – modlitbami príhovoru za individuálne potreby.

 

Text: Martina Bodnárova

Foto: Michaela Kučmová

Galéria