Január 2013

Aj v novom roku prijalo mnoho z Vás naše pozvanie, spoločne prísť pred Boží trón a vyliať Mu spevom svoju dušu. Teší nás, že stále prichádzajú takí, ktorí to urobili prvýkrát. Posledná nedeľa v mesiaci už tradične patrila mladým duchom, ktorí prišli na Večer chvál do Komunitno – pastoračného centra bl. Jána Pavla II.

Účastníci v mnohých piesňach vyznávali, že Boh je láska. Taký veľký a mocný a predsa nevládne silou, ale láskou. Že práve láskou porazil zlého a hriech. Mnohí mohli pocítiť, že sú milovanými Božími synmi / dcérami.

V nazaretskej synagóge Ježiš vstal, aby čítal: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným“ (Lk 4, 18). Bola to výnimočná situácia. Izaiášom predpovedaný stál pred nimi a vyhlásil: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 4, 21). Skončilo sa obdobie očakávania, začali sa plniť prisľúbenia a uskutočňovať spása sveta. Takto začal Ježiš verejne hlásať a pokračoval: „Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”

(Zamyslenie na túto časť písma: http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?c=659135)

Sr. Helena nám vysvetlila túto časť Písma a vyzvala aby sme Bohu odovzdali všetko, čo nás trápi. Modlili sme sa za vnútorné a fyzické uzdravenie. Účastníci vytvorili trojčlenné skupiny, ktoré sa modlili za seba navzájom..

Na záver sme sa poklonili vyloženej Sviatosti oltárnej, mnohí s túžbou aby ešte hlbšie zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú im Ježiš ponúka, aby sa im ešte viac otvorilo srdce, skrze ktoré môže v nás Duch Svätý pôsobiť. Modlitbové úmysly účastníci mohli dať na lístkoch do modlitbového košíka.

Potešil nás záujem ľudí o modlitbu príhovoru. Ľudia zostali aj po oficiálnom konci, aby sa za nich a ich potreby pomodlil náš modlitebný tím. Taktiež mnohí ešte zostali v KPC, aby sa porozprávali s priateľmi a utužili spoločné vzťahy.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a tešíme sa o mesiac znova.


P.S.

Keďže sa ma veľa ľudí pýtalo na pieseň „Ježiš si ma získal“ prikladám video originálnej piesne:

Galéria