Február 2013

Aj v mesiaci február sa mladí duchom stretli v poslednú nedeľu v mesiaci na Večere chvál. V Komunitno – pastoračnom centre i sme začali slávením Eucharistie o 18:00 a potom sme voľne pokračovali v programe. Na začiatku sme boli vyzvaní obetovať tento čas za nášho svätého otca Benedikta XVI. a za nového pastiera našej Cirkvi. Piesňami chvál sme vyznávali, že Ježiš je našim Pánom a Kráľom. Chválili sme ho za všetko čo v našich životoch vykonal a čo ešte má naplánované.

Večer chvál sa niesol v atmosfére Veľkého pôstu. Sestra Helena nás upozornila na tri nebezpečenstvá o ktorých hovorí aj Pán Ježiš v Božom slove:

-         Vládnuť /moc/

-         Užívať si /žiadostivosť tela/

-         Mať /túžba po peniazoch/

Veľmi dôležité je, aby sme si boli vedomí, kto je Pánom nášho života a kto skutočne vedie náš život. Potrebujeme to rozlišovať.

Naše telo nie je na zábavu a príjemnosť, ale je darom. V ňom sídli aj Duch svätý. Bojujme s pokušeniami tela. Niekedy siahneme aj po pôste. Ale ak sa pôstíme, nech pôst neberieme iba ako diétu.

Ale snažme sa tým, čoho sa zriekneme a ušetríme podporiť chudobných, alebo nejaký dobrý projekt Cirkvi. Preto aj prostriedkami pre obdobie pôstu sú:

  • Pôst
  • Modlitba
  • Almužna

Majka K. strávila posledný čas v USA v misijnom programe, kde v programe každého dňa mali pevný bod  - 30 minút ráno na osobnú modlitbu a v tom chce pokračovať aj tu na Slovensku i keď je to často ťažké. Peter Š. sa s nami podelil s tým ako bol požehnaný, keď sa delil s almužnou.

Na záver modlitbového stretnutia bola krátka adorácia,  kde sme sa  ešte viac  odovzdali do Jeho rúk. Taktiež mnoho ľudí využilo možnosť modlitby príhovoru..

Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a tešíme sa o mesiac znova.

Galéria