November 2012

Aké je dobré byť poslom najvyššieho Kráľa

V poslednú novembrovú nedeľu sa znova naplnilo Komunitno – pastoračné centrum bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby v Prešove mladými duchom, ktorí mali túžbu svojim spevom  a modlitbou chváliť nášho Pána. Táto nedeľa bola výnimočná aj tým, že pripadla na slávnosť Krista Kráľa, ktorou sa v rímskokatolíckej cirkvi končí cirkevný rok. Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Ďalšia nedeľa už bude prvou adventnou a začne sa ňou nový cirkevný rok. 

Novembrový večer chvál

Na úvod večera sme ho volali, aby prišiel, že sme smädní po ňom, že potrebujeme cítiť jeho prítomnosť, že jedine On dokáže naplniť naše srdcia, že jedine On je pravým priateľom. Pán, ktorý vládne celému svetu, ktorý má moc nad ním, je zároveň, tvojím priateľom. Aké je dobré mať kráľa za priateľa?

Sr. Helena hovorila príbeh zo života sv. Františka z Assisi, ktorého prepadli zbojníci. Nemali ho o čo ozbíjať, lebo bol chudobný, ale prekvapil ich jeho pokoj. Tak sa ho spýtali, kto si? On im odpovedal: “Som posol najvyššieho Kráľa!“

Nielen sv. František má byť poslom veľkého Kráľa, ale každý jeden kresťan aj dnes v dnešnom svete, tam kde sme. To je úloha a rozhodnutie, s ktorým ideme do ďalších všedných dní. Mali sme aj hosťa z Holandska. Brat Denis, sa podelil o tom, ako sa Ježiš stal kráľom jeho života.

Mnohí návštevníci mohli spevom a potleskom, vyjadriť tú radosť, ktorú majú v srdci, že práve Ježiš je kráľom v ich živote. Kráľ, ktorý nevládne silou a mocou, ale láskou. Mnohí práve túto lásku pocítili počas adorácie pred sviatosťou oltárnou. Po požehnaní, mohli návštevníci využiť službu modlitby príhovoru. Bol to požehnaný čas, ktorý sme mohli tráviť v prítomnosti nášho Kráľa a Pána. Nech slová tejto chvály, Vás sprevádzajú počas celého života.

Náš Pán, On je kráľov Kráľ,

Jeho trón, bude naveky stáť,

On má, všetku vládu a moc,

náš Pán, On je kráľov Kráľ.

Boh myslí na svojich maličkých a dal nám to pocítiť aj v nedeľu večer. Čo môže byť lepšou pozvánkou na posledný večer chvál v tomto roku, ktorý sa uskutoční 30.12.2012.

Tešíme sa na teba, požehnaný čas drahý priateľ.

Galéria