December 2012

Predposledný deň v roku bol zároveň aj poslednou nedeľou a ako je zvykom, v Komunitno – pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby sa uskutočnil Večer chvál. Táto  posledná nedeľa v roku bola sviatkom Svätej rodiny (Ježiša, Márie a Jozefa). Tento sviatok sa slávi od začiatku 17 storočia.

Na úvod večera sme  prosili Pána aby prišiel a bol každému z nás blízko. Jednohlasne sme ho chválili a vyznávali, že je naším Pánom a Kráľom, že kráľom je Boh. Sestra Helena nám v slove poukázala na ikonu Svätej rodiny, na jej význam, že Ježiš je ten, kto spája Máriu s Jozefom a utvára svätú, dokonalú rodinu. Povzbudila nás, že aj v našich rodinách a vzťahoch by mal byť Ježiš na prvom mieste, na tom mieste, ktoré nás bude spájať. Monika dala svedectvo o tom, ako Boh v tomto roku uzdravil ich vzťahy v rodine.

Ikona Svätej rodiny

Ježiš nechce rozdeliť ani mladých, ktorí vstúpia do vzťahu a zrazu nevedia, „čo s Ježišom“, lebo niekedy si stačia aj sami....

Ak Ježiša dáme na prvé miesto a do centra na to správne miesto o nič nebudeme ochudobnení, práve naopak.

Ježiš sa narodil do rodiny – do spoločenstva. Aj my potrebujeme v našich rodinách vytvárať spoločenstvo. Naše komunity sú duchovnou rodinou. Aj keď žijeme ako slobodní, potrebujeme s blízkymi  ľuďmi vytvárať duchovnú rodinu - spoločenstvo pre náš rozvoj a rast.

Živé spoločenstvo má mať tri vlastnosti:  

  1. spoločná modlitbu členov
  2. spoločné vzťahy
  3. spoločná evanjelizácia

Dokonalé spoločenstvo na zemi nejestvuje. Ale my v našom spoločenstve Maranatha sa o to spoločne usilujeme.

Mladí účastníci kurzu „Cesta k pravde“ vydali svedectvo o tom, čo v tomto roku Boh urobil v ich životoch.

Potom boli účastníci vyzvaní, aby vytvorili 3 členné skupinky a vzájomne ďakovali Bohu za to, čo pre nich v končiacom roku 2012 urobil. Následne si členovia skupiniek vzájomne žehnali.

Večer sme zakončili poklonou pri vyloženej Sviatosti oltárnej. Účastníci boli vyzvaní, aby Bohu práve teraz odovzdali všetko to čo ich trápi, čo ich bolí a to, s čím si sami nedokážu poradiť.

 

Žehnaj Pane naše rodiny, daj nám milosť svätú, aby len tebe slúžili a nie zlému svetu!

 

Tešíme sa na teba, úspešný štart do nového roku a veľa Božieho požehnania!

Galéria