Valentínsky večer 2011

Vyše 80 manželských párov s úmyslom posilniť či spestriť svoj vzťah nezaváhalo a prišlo na Valentínsky večer, ktorý bol 12.2.2011 od 19:00 v KPC Jána Pavla II. na sídlisku Šváby.

Súčasťou programu bola večera a praktické cvičenia (rozhovory) vo dvojici, prednáška o stupňoch či druhoch lásky, svedectvá manželských párov a pozvanie na kurz manželské večery. Prítomným sa prihovorili okrem hlavných organizátorov manželov Štupákových aj pozvaní kňazi z miestnej farnosti Najsvätejšej Trojice a sr. Helena z prešovskej komunity školských sestier sv. Františka z Assisi.

O tom, že to bola akcia veľmi podarená, svedčí spokojnosť účastníkov, ktorú bolo možné zazrieť na ich tvárach pri odchode z KPC. Veľká vďaka teda patrí predovšetkým nášmu Bohu a iste aj organizátorom a množstvu dobrovoľníkov, ktorých pomoc bola nenahraditeľná.

Už teraz sa tešíme na ďalšieho Valentína...

Galéria