Alfa deň - jar 2011

V sobotu 27.3.2011 sa v rámci jarného Alfa kurzu konal Alfa deň - víkendový deň Ducha Svätého naplnený spoločnými chválami, aktivitami, dynamickými témami, diskusiou v skupinách, modlitbami.

Ako bolo, možno zhliadnuť z nasledujúcich fotografií...

 

foto: Katka Rákošová

Galéria