Prímestský tábor 2012

Veľké egyptské dobrodružstvo

Veľké egyptské dobrodružstvo niesol názov 5. ročníka prímestského tábora, ktorý pripravil tím jedenástich detských animátorov zo spoločenstva Maranatha. Zúčastnilo sa ho 96 detí vo veku od 3 do 10 rokov. Priestory CZŠ sv. Gorazda sa v dňoch od 8. do 13. júla 2012 premenili na Oázu uprostred slnkom zaliateho Egypta.
Hlavnou postavou tábora bol Jozef, ktorého bratia predali do otroctva. Napriek tomu, že na Jozefa dolieha mnoho skúšok, Boh ho neopúšťa. Vďaka daru, ktorým ho Boh obdaroval (vykladanie snov) ho faraón povyšuje za správcu celého Egypta.
Počas nášho dobrodružstva sme sa každý deň stretávali na svätých omšiach vo farskom kostole, ktoré nám slúžil pán kaplán Pavol, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.
Deti na tábore rozvíjali aj svoju kreativitu, a to na tvorivých dielňach, kde si vyrábali rozličné výrobky. Svoje logické myslenie si mohli otestovať pri rôznych strategických hrách.
Aj keď sú prázdniny naše decká na tábore navštevovali špeciálnu „egyptskú školu“, v ktorej sa priučili remeslám. Tu sa mohli premeniť na faraónov, ktorí vládli v Egypte prostredníctvom parochní, ktoré sa aj sami naučili vyrábať. Tiež sa mohli vžiť do úlohy „krajčírov“ a vyrobiť rovnako nádhernú tuniku, ktorú dal Jakub svojmu najmilšiemu synovi Jozefovi.
Počas týchto piatich dní sme sa presvedčili, že Pán Boh nás nikdy neopustí, dokonca ani v skúškach. Sme vďační Bohu za jeho ochranu a požehnanie.

 

Galéria