Prímestský tábor 2011

 HĽADAČI VZÁCNYCH KAMEŇOV

Ježiš hovorí: ,,Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18, 3-5).
Prímestský tábor s názvom HĽADAČI VZÁCNYCH KAMEŇOV pre deti vo veku od 5-10 rokov sa neniesol len v rytme zábavy, či hier, ale išlo o niečo oveľa viac. Vybrali sme sa po stopách Nehemiáša z rovnomennej starozákonnej knihy. Tak ako si Pán pripravoval Nehemiáša, aby s Jeho pomocou mohol znovu postaviť hradby Jeruzalema, tak si Pán Boh pripravoval nielen nás, ale aj deti.
Každý deň sme postupne objavovali nové biblické príbehy zo života tohto muža. Nehemiáš bol mužom modlitby a vernosti. Silu modlitby zažili aj deti počas tábora, keď sa modlili za pekné počasie a Pán ich modlitby vyslyšal . V dennom programe boli zahrnuté tvorivé dielne, kde si mohli spoločne z papiera a modelovacej hmoty vytvoriť zmenšený plán Jeruzalema a tak rozvíjať svoju predstavivosť, taktiež si vyrábali rôzne obrázky a dekoračné predmety. V poobedňajších hodinách ich, okrem iného, čakala tematická táborová hra, kde si svoje nové poznatky z biblických príbehov o Nehemiášovi mohli lepšie upevniť a v úlohách pri jednotlivých stanovištiach sa učili tímovej spolupráci. Tak ako aj Nehemiášovi pomáhali ľudia na znovuobnovení hradieb, tak sa aj nám podarilo spoločným úsilím postaviť náš Jeruzalem a stali sme sa tak čestnými občanmi tohto starobylého mesta.
Okrem bohatého programu, kde sa mohli deti dosýta vyšantiť, zaspievať ukazovačky (hitom tábora bola pieseň Zlož svoju starosť na Pána ), či nájsť si nových priateľov, si odniesli niečo cennejšie, a to Ježiša vo svojom srdci ♥.
Bol to naozaj požehnaný čas. Pre mňa osobne to bol najlepší tábor, nielen vďaka dobre naplánovanému programu, ale hlavne vďaka požehnaniu, ktoré na nás Boh zosielal. Jeho ruka nás, ale aj deti, viedla každý deň. Boh sa naozaj dotýkal ich sŕdc a Matka Božia nás všetkých držala pod svojou ochranou.

Mirka 

Mňa tento tábor veľmi povzbudil a verím, že aj deti si z neho veľa zobrali. Každý deň sme mohli počuť časť z príbehu o Nehemiášovi a o tom ako mu Boh pomohol. Tak sa aj deti mohli naučiť, že ak Ho o čokoľvek prosíme, On nás vyslyší. Bol to krásny a požehnaný čas trávený s deťmi a animátormi.

Lenka

Galéria