Prímestský tábor 2009

VEĽKÁ PREMENA

Veľká premena - v tomto duchu sa niesol 2. prímestský tábor v termíne 9. - 14. augusta 2009. V otvárací deň tábora sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi zišli v KPC Jána Pavla II. na Šváboch, kde sme si spolu pozreli nádherné predstavenie pani bábkarky a následne sa oboznámili s programom nadchádzajúceho týždňa. Už z názvu vieme vyčítať, že sa niekto, či niečo počas tohto týždňa bude meniť. Každý deň sme si vypočuli príbeh zo sv. Písma, v ktorom Boh menil srdcia ľudí. Presvedčili sme sa, že Boh ľúbi každého z nás, aj keď si to častokrát nezaslúžime. Príbeh Zacheja, Mifibošeta, Noeho, etiópskeho pokladníka a Šaula sa dotkol nielen našich, ale aj detských sŕdc. Samozrejme nechýbali ani kreatívne chvíľky, športové hry, či čas stíšenia sa v každodennených sv. omšiach.

Galéria