Ples anjelov

2. marca 2011 sa v KPC Jána Pavla II. uskutočnil ďalší ples anjelov. Prišli malí, menší aj úplne malí anjeli, ktorí sa však viac či menej úspešne snažili kamuflovať ;) nápaditými kostýmami rôznych postáv, no hlavne pekne sa spolu zabávali.

Veď posúďte sami...

Galéria