JumpStart

Čo so životom?

Aká je Božia vôľa pre môj život?

Nikto iný, ako si ty, už neexistuje. Kadiaľ a kam máš kráčať?

Práve tieto otázky rezonovali v dňoch 19. a 20.3.2011 plných zábavy ale aj potu, kedy sme sa spoločne snažili odhaliť svoje dary a talenty na kurze JumpStart, ktorý viedli manželia Kevin a  Andee Bridges.

O kurze

Testy • videoklipy • príbehy • hry • konzultácie • rozprávky • fotografie • diskusie • prednášky • modlitba • zábava • výsledky

Seminár, ktorý ti pomôže pri hľadaní odpovedí.  Neponúka všetkým rovnakú odpoveď, ale každému účastníkovi pomáha prečítať správu, ktorú do neho vložil Boh. Jeho záujmy a túžby, dary, Božie slovo, povahu, motivujúce pracovné prostredie. Seminár ti ich pomôže zostaviť ako mozaiku a z nej prečítať  jedinečný Boží odkaz, ktorý je napísaný len pre teba.

Jumpstart je anglický termín pre štartovanie automobilu pomocou štartovacích káblov. Tento názov kurzu napovedá, že jeho cieľom je predovšetkým prebudiť potenciál, ktorý je vďaka jedinečným darom a schopnostiam v každom človeku.

Seminár je určený pre vekovú kategóriu nad 14 (do 100).

Každý účastník dostane pred seminárom balíček testov, ktorých vyplnenie zaberie 1-2 hodiny času. S materiálmi sa potom pracuje počas seminára.

Pre viac informácií pozri www.zivotabudic.sk

Galéria