Habemus Papam!

Nik nečakal rýchlu voľbu nového Svätého Otca, no kardináli volitelia to stihli za dva dni. A všetci čakali, že novým pontifikom sa stane niektorý zo známych papabili, favoritov na pápeža. Niekto mladší, kto bude mať dosť energie na vysporiadanie sa s problémami cirkvi.

Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František na počesť sv. Františka z Assisi. Vyplýva to z informácií svetových agentúr.

Ide o prvého mimoeurópskeho pápeža po viac ako tisícročí a vôbec prvého pápeža z amerického kontinentu.

Kto je Jorge Mario Bergoglio?

José Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v rodine talianskych prisťahovalcov. Absolvoval štúdium technického charakteru v hlavnom meste Argentíny, kde jeho otec pracoval ako zamestnanec železníc, avšak už v 21 rokoch odišiel do kňazského seminára.

Po vysvätení za kňaza v roku 1959 nasledovalo štúdium teológie. V období rokov 1973-1979 pôsobil ako provinciál rádu jeuitov. V časoch, ktoré boli mimoriadne ťažké pre jeho vlasť, v ktorých po sociálnych nepokojoch prevzala moc v Argentíne vojenská junta, priviedol svojich bratov z rádu späť k prísne náboženským úlohám.

Za "kardinála chudobných" označovaný Bergoglio sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou, nezriedka cestuje aj ako kardinál metrom argentínskej metropoly a aj v Ríme uprednostňuje pri pohybe po meste tmavý kabát bez kardinálskeho klobúka.

V ostatných rokoch kritizoval primas argentínsky opakovane tamojšie vlády manželov Kirchnerovcov, korupcia a biedu v tejto latinskoamerickej krajine. Neúspešne sa angažoval proti legalizácii homosexuálnych manželstiev v Argentíne.

Kardinál Bergoglio, ktorý je šéfom arcidiecézy v Buenos Aires od roku 1998 a kardinálom od roku 2001, bol jediným jezuitom-účastníkom konkláve.Radujme sa bratia a sestry v spoločenstve Maranatha!
Máme nového svätého otca Františka!
Duch svätý prostredníctvom kardinálov vybral úžasného misionára, pokorného modlitebníka, ktorý nás povedie v 21. storočí k Bohu !!!

Pozrite si aký je nový svätý otec: http://www.youtube.com/watch?v=RwS9umpEkvs