Koniec liturgického roka a začiatok adventu

Nedeľou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. Záver liturgického roka je zameraný na eschatologické veci, na cieľ nášho pozemského putovania a spásu človeka. V nedeľu Krista Kráľa sa koná po svätých omšiach obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

Nasledujúcou Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do adventného obdobia. Adventné obdobie má dvojaký význam: ja časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.
Z týchto dvoch dôvodov je adventné obdobie časom radostného očakávania.

Prajeme pekné a hlboké prežitie tohtoročného adventného obdobia!

sr. Helena