2% z Vašich daní

Ak chcete dvomi percentami podporiť naše Komunitno - pastoračné centrum bl. Jána Pavla II. Níjdete tu potrebné tlačivo a prečítajte si aj potrebné poučenie.

Máme zriadené OZ Gápeľ. Minulý rok sme z týchto príspevkov dali urobiť vstavané skrine, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti auly bl. Jána Pavla v materskom centre.

Ďakujeme Vám a zvolávame na Vás a Vaše rodiny nekonečné Božie požehnanie. 
 

Vyhlásanie
 
Poučenie 
 
Tlačivo si môžete zobrať aj nášho Komunitno - pastoračného centra bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby alebo z Vášho kostola.