Požehnanie KPC Jána Pavla II.

Sláva tohto domu bude ešte väčšia, hovorí Pán zástupov
a na tomto mieste budem dávať pokoj.

(porov. Ag 2,9)

24.5.2009

photos by Miriam Hašková
www.miriamhaskova.com

 

Galéria