Hostia z Rady ENC na Bete a Dni spoločenstva

V dňoch 17.6-20.6 sa v KPC na Šváboch konalo stretnutie rady ENC (viac o tejto sieti spoločenstiev a o ich programe). Títo hostia sa tiež zúčastnili niektorých stretnutí nášho spoločenstva.

Dominic McDermottV piatok 18.6.2010 si zo zasadania Rady ENC na stretnutie kurzu Beta takpovediac "odskočil" Dominic McDermott z Anglicka, aby sa podelil so svojím svedectvom. Rozprával o tom, ako od detstva miništroval a mal množstvo otázok, na ktoré nedostal uspokojujúce odpovede (napr. o Najsvätejšej Trojici). Neskôr prestal chodiť do kostola a žiť život aktívneho kresťana.Johannes Fichtenbauer a Helka  Slivková

Po 15 rokoch hľadania v presvedčení, že Boh nie je, mu predsa len chcel dať takú poslednú férovú šancu. Vyriekol vetu: "Zdroj všetkého, ak si, daj sa mi poznať". Dominic rozprával o skúsenosti, keď šiel so svojimi prevažne kresťanskými priateľmi na pešiu púť, na ktorej niesli veľký drevený kríž. Každý deň, keď mali čas osobnej modlitby, on iba opakoval tú prosbu, aby sa mu zdroj všetkého dal poznať. Na 4. deň, keď už mal chuť to vzdať a ísť domov, ho počas chvíle modlitby zaplavilo teplo a napriek tomu, že pršalo a on nemal pršiplášť, bolo mu veľmi príjemne. To teplo následne prešlo z vonku do vnútra. Dominic vtedy zažil neopísateľnú skúsenosť, ktorá zmenila jeho život. Človek, ktorý mal masku tvrdého chlapa, ktorý nikoho k sebe nepustí, sa zrazu začal usmievať. Večer, keď sa stretol so svojimi priateľmi, nikto nechápal, čo sa deje, až napokon sa mu jedno dievča pozrelo do očí a pochopilo, čo sa stalo. Aj keď Dominic nemal rád dotyky, silno ho tá priateľka objala. Dominic neskôr po tejto skúsenosti s Bohom robil s mládežou a teraz pracuje vo väzení.

V nedeľu 20.6.2010 sa na Dni spoločenstva každý z hostí krátko predstavil a povedal niečo o svojom spoločenstve.Gavin Farley a Marián Mráz

Johannes Fichtenbauer z Rakúska, prezident ENC, hovoril o potrebe potrebe spoločenstva pre každého kresťana a o potrebe vzájomnej pomoci medzi spoločenstvami v Európe - o tom, že spoločenstvo, nech by bolo akokoľvek skvelé, samo nemôže zvíťaziť nad zlým. Povzbudil nás k aktivite s tým, že si myslí, že spoločenstvá majú čo povedať dnešnej spoločnosti.

Gavin Farley, tiež z Rakúska (aj keď sa narodil a vyrastal v Južnej Afrike), rozprával o bojisku, o príbehu zo Starého zákona, ktorý opisuje súboj Dávida s Goliášom. Poukázal na fakt, že celá armáda, keď videla obrovského Goliáša, bola vystrašená. Jediný Dávid, ktorého otec poslal len "doniesť pizzu", bol ochotný bojovať. Gavin nás povzbudil, aby sme sa nebáli, aby sme boli ochotní bojovať a aby každý z nás bol takým Dávidom dnešnej doby.

To, že spoločenstvo Marana Tha mohlo slúžiť členom rady ENC, bolo určite veľkým prínosom a povzbudením pre každého, kto sa zúčastnil niektorej z týchto akcií.

Galéria