Septembrový večer chvál

            V poslednú septembrovú nedeľu (28.9.2014) sa znova naplnil priestor Komunitno – pastoračného centra sv. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby mladými duchom, ktorí chceli chváliť Boha. Okrem toho, že tento Večer chvál bol prvým v novom školskom roku, bol výnimočný aj tým, že na ňom nebola sr. Helena Torkošová, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Ríme. Celý večer nás hudbou viedol Ján Juščák ml. a hudobníci zo spoločenstva Marana Tha a slovom Peter Štupák.

            Účastníkom bol prezentovaný príbeh proroka Jonáša. Podľa biblického príbehu Jonáš neposlúchol Boha, ktorý ho poslal do Ninive, aby tam viedol ľudí k pokániu. Ale Jonáš utiekol do Joppy a tam nasadol na loď plaviacu sa do Taršíša. Loď s Jonášom na palube sa zrazu ocitla vo veľkej búrke a námorníci obvinili Jonáša, že je to kvôli nemu. Jonáš sa nakoniec priznal, že je Hebrej, ktorý sa bojí Pána, Boha nebies, ktorý učinil more i zem. Vtedy sa námorníci strašne preľakli a pýtali sa ho, čo také vážne urobil. Dozvedeli sa, že uteká pred Bohom, lebo nechcel splniť Boží rozkaz. Námorníci sa Jonáša pýtali, čo majú urobiť, aby sa more upokojilo, lebo búrka silnela čoraz viac. Jonáš im povedal, aby ho hodili do mora a more sa potom upokojí. Námorníci najprv nechceli, ale keď búrka neutíchala, vzali ho a hodili ho cez palubu do mora. Boh nastrojil veľkú rybu, ktorá zhltla Jonáša a Jonáš strávil v útrobách ryby tri dni a tri noci. Jonáš sa počas celej doby modlil k Bohu a činil pokánie z neposlušnosti, na čo sa Boh zmiloval nad Jonášom a prikázal rybe, aby ho vyvrátila.


            Potom Boh znova poslal Jonáša do Ninive, aby kázal pokánie a tentoraz Jonáš išiel a volal k obyvateľom mesta a varoval ich: "Ešte štyridsať dní a mesto bude zničené..." Táto zvesť sa dostala až do uší kráľa Ninive, na čo kráľ prikázal všetkým činiť pokánie a postiť sa. A Boh videl ich skutky a zľutoval sa nad obyvateľmi mesta a mesto nezničil. V tej dobe malo mesto Ninive viac ako stodvadsaťtisíc obyvateľov.

            Tak ako to bolo u Jonáša, aj v našich životoch môžeme prechádzať problémami a starosťami, ale ak sa navrátime znova na cestu, ktorú má pre nás Pán pripravenú, môžeme zmeniť svoj život a žiť lepšie. Počas adorácie pred Sviatosťou mnohí z nás pocítili túžbu poďakovať sa za túto možnosť a prinavrátiť sa na správnu cestu.

            Aj po skončení programu sa ešte modlitbová služba modlila za potreby desiatok účastníkov, ktorí túžili po modlitbe príhovoru. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho Večera chvál, ktorý bude ako tradične poslednú nedeľu v októbri (26.10.2014).

 

Text: Michal Orčík

Foto: Tibor Fellegi

Galéria: Fotky