September 2012

 

Momentka V nedeľu 30.9.2012 sa znova po prázdninách naplnilo Komunitno – pastoračné centrum bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby mladými, ktorí chceli chváliť Boha a prežiť jeho dotyk. Teší nás, že prišli niektorí prvý krát a stále prichádzajú s túžbou chváliť nášho Pána.

Počas celého večera nás sprevádzala hudobná služba spoločenstva MaranaTha pod vedením Jána Juščáka a slovom a modlitbou s. Helena a Peter Štupák. Boli sme  povzbudení, aby sme nanovo  odovzdali svoje životy Bohu  a robili pokánie zo svojich chýb, hriechov, pádov a zlyhaní. Prežili sme požehnaný večer, mnohí pocítil Božiu prítomnosť a dotyk Boha v oslobodení od hrešenia a závislosti.  Ak  sa zmierime s Bohom a dovolíme mu riadiť naše životy,  On si nás môže použiť  pre dielo evanjelizácie ako si použil Máriu Magdalénu, či apoštola Pavla. Potom sme videli ako to Boh aj dnes robí  aj v krátkom videu z medzinárodného stretnutia bratov kapucínov v Poľsku, kde oni  boli vyslaní do ulíc Krakova a vo svedectvách sme počuli aké to bolo silné pre ľudí.

Sestra Helena ešte priblížila prítomným, program Prešovských misií, ktoré sa uskutočnia od 14.do 28. októbra. Povzbudila viacerých, aby sa zapojili do služby počas týchto dní a prispeli svojimi darmi a talentom k tomu dielu. Viac informácií o Prešovských misiách nájdete na tejto stránke: http://www.misiepo.sk

Veľmi sa tešíme, že nám náš Boh dal možnosť opäť sa stretnúť a modliť sa spolu a že sme znova mohli načerpať z jeho hojného milosrdenstva. Ešte viac sa tešíme na všetko, čo ešte bude robiť počas misií a našich ďalších stretnutí.

 

 Po adorácií a požehnaní so sviatosťou oltárnou sa ešte modlitbová služba modlila asi za 100 ľudí.

 

 Všetci odchádzali zo stretnutia plní radosti.

 

 

Galéria