Novoročný večer chvál 2012

1. január 2012

Tak a je to tu. V prvý deň nového roka sme sa opäť zišli v KPC na Šváboch aby sme Bohu vzdávali vďaky, chvály, prosby... Konal sa tu ďalší večer chvál. Tento bol o niečo odlišný (výnimočný) ako tie ostatné, hlavne preto lebo sa konal prvú nedeľu v mesiaci a práve v prvý deň nového kalendárneho roka. Aj napriek tomu, že noc pred tým bola pre každého dlhá, naplnili sme kapacitu miest v KPC a neostalo žiadne voľné miesto.

Atmosféra sa niesla v duchu novoročných prianí a žehnaní. Bolo cítiť silnú prítomnosť Božieho Ducha a verím, že nikto z nás neobišiel naprázdno. Chvály napomohli každému odovzdať svoje problémy, starosti a ťažkosti Bohu a pripraviť si srdcia na Božie vedenie v roku 2012.

Božie slovo na sviatok Bohorodičky Panny Márie nás povzbudilo zaujať správny postoj k Ježišovi, ktorý sa narodil v Betleheme pred 2000 rokmi.

Anjeli vzdali a vyspievali slávu Bohu na výsostiach a na zem prišiel Boží pokoj. Kde je ON je pokoj.

Pastieri, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi boli naplnení úžasom a Božím pokojom.

Vo 4.storočí Vianoce nahradili rímsky sviatok neporaziteľného slnka. To zdôrazňuje, že narodenie Krista je víťazstvom pravého svetla nad temnotami, zlom a hriechom.

Svätý František bol hlboko zamilovaný do dieťaťa Ježiša - Boha. Tak sa rozhodol sláviť Vianoce v jaskyni v Greccio. V túto vianočnú noc mu bola daná milosť zázračného videnia. Videl ležať nehybne v jasliach malé dieťa, ktoré sa prebudilo zo sna, keď sa priblížil k Nemu. Táto vízia nevybočuje zo skutočnosti, pretože účinkovaním milosti, ktorá pôsobila prostredníctvom svätého služobníka Františka, sa dieťa Ježiš prebudilo v srdciach mnohých, ktorí naň zabudli. /porov. Benedikt XVI. Aula Pavla VI. 23. Decembra 2009/

Cez svedectvá sestier, ktoré dlhšiu dobu žijú v zahraničí sme si uvedomili aké dary máme vôkol seba (spoločenstvo, priateľov, možnosti duchovného rastu , rozvoj viery ) a boli sme vyzvaní bojovať proti duchovnej vlažnosti, ktorú si mnohokrát ani neuvedomujeme.

Potom sme sa spolu modlili za požehnanie v Novom roku. Prvé čítanie nás pozvalo k tomu, aby rodičia požehnávali svoje deti podľa vzoru Áronovho požehnania. A Nový rok je príležitosťou k tomu, aby sme zvolávali nekonečné Božie požehnanie pre tých, ktorých nám Boh dal. Žehnali sme svojim rodičom, rodičia sa modlili za svoje deti, Odpustili sme tým, ktorí nám spôsobili krivdy a žehnali sme im a prosili Pána za uzdravenie rán, ktoré nám spôsobili tí, od ktorých sme očakávali lásku a pochopenie. Všetci boli počas tejto modlitby dotknutí Božím dotykom uzdravujúcej lásky a pocítili oslobodenie od strachu neistoty, ktorý prináša aj kríza a neistota vo svete a strachu z toho, čo prinesie tento Nový rok.

My, kresťania máme nádej.

To všetko sme na záver prikryli eucharistickým požehnaním a to nám dalo silu vykročiť do nového roka s odhodlaním byť lepším a čeliť týmto ťažkostiam v autorite nášho Pána.

Modlitbová služba bratov a sestier zo spoločenstva Maranatha v závere otvoreného stretnutia slúžila tým, ktorí potrebovali modlitbu príhovoru.

Boh nám opäť ukázal, že o nás vie a nenechá nás v trápení a smútku. Ľúbi nás stále, navždy a za každú cenu. Už teraz sa tešíme na ďalší v poradí už 30. večer chvál. Všetci ste srdečne vítaní.

Foto:  Tibor Fellegi

 

Galéria