Marec 2012

Aj poslednú marcovú nedeľu sa stretlo veľa mladých duchom na Večere chvál. Ako býva zvykom, začali sme slávením Eucharistie o 18:00 a tešilo nás, že veľká väčšina ostala ešte potom vzdávať chválu skrz piesne. Ježiš chcel byť oslávený v našich srdciach. Po svedectve nášho brata Petra mnohí na výzvu v modlitbe prijali Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa.

Večer chvál sa niesol v pôstnej tematike. Sestra Helena nám v príhovore pripomenula tri základne prostriedky ako podľa starobilej cirkevnej tradície môžeme prežívať obdobie Veľkého pôstu, aby sme zmenili zmýšľanie a všímali si viac jeden druhého:

  1. Pôst
  2. Modlitbu
  3. Almužnu.

Mladí ľudia sa podelili so svojimi svedectvami, ako oni prežívajú toto pôstne obdobie, čoho sa zriekli a ako sa im darí tento sľub dodržiavať. Sestra Helena nám potom na príbehu „Voda za víno" ukázala, že naším pôstom môžeme pomôcť aj iným. (Spoločenstvo sa rozhodlo, že počas veľkého pôstu nebudú piť víno, a za ušetrené peniaze kúpili (zabezpečili) studne v Afrike)

Taktiež sme boli povzbudení, aby sme si našli denne v našom už aj tak nabitom programe čas na osobnú modlitbu, aby sme si ju ušetrili už aj tak v nabitom programe. Lebo modlitba nám dáva silu.

Na záver bola adorácia, mnohí s túžbou aby ešte hlbšie zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú im Ježiš ponúka, aby sa im ešte viac otvorilo srdce, skrze ktoré môže v nás Duch Svätý pôsobiť.

Potešil nás záujem ľudí o modlitbu príhovoru. Ľudia zostali aj po oficiálnom konci, aby sa za nich a ich potreby pomodlil náš modlitebný tím. Taktiež mnohí ešte zostali v KPC, aby sa porozprávali s priateľmi a utužili spoločné vzťahy.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a tešíme sa o mesiac znova.

 

Galéria