Jún 2012

24. jún 2012

24. júna sa uskutočnil v našom KPC bl. Jána Pavla II. posledný večer chvál v školskom roku 2011/2012.

Aj Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. má prázdninové obdobie a na záver sme pripravili to najlepšie.

Po chválach, ktoré viedli hudobníci zo spoločenstva Maranatha pod vedením Janka Juščáka, sestra Helena privítala a predstavila sestru Gloriu, ktorá prišla na Slovensko z Bostonu.

Pred 15 rokmi začala cestovať po rôznych krajinách so službou modlitby a ohlasovania Božieho slova s katolíckou misijnou organizáciou Reneval ministries.

Aj túto nedeľu nás povzbudila, aby sme prijali Krista za svojho Pána a Spasiteľa a nebáli sa Mu odovzdať naše životy, lebo On má pre nás pripravené tie najlepšie veci. Dokonca lepšie ako si vieme predstaviť a prosiť.

Na záver sa za všetkých pomodlila o naplnenie Duchom Svätým, aby On viedol a riadil naše životy.

Sestra Helena ešte priblížila prítomným, hlavne mladým ľuďom, všetky podujatia, ktoré sestry františkánky so spoločenstvom Maranatha na tieto prázdniny v CVČ bl. Jána Pavla II. chystajú a pozvala ich na ne. Viac informácií o nich je na týchto stránkach...

Po adorácií a požehnaní so sviatosťou oltárnou sa ešte modlitbová služba modlila asi za 100 ľudí.

Všetci odchádzali zo stretnutia plní radosti.

Požehnané prázdniny!

Galéria