Veľkopôstny večer chvál

Na prvú pôstnú nedeľu bol v KPC bl. Jána Pavla II. taký nátresk, že v uličkách a po stranách auly bolo viac mladých ľudí ako na sedadlách. Večery chvál začínajú byť príležitosťou k duchovným obnovám aj birmovancom z okolitých farností. Okrem pravidelných návštevníkov a modlitebníkov prišiel autobus mladých zo Širokého, Brestova a Veľkého Šariša.

Modlitbu chvál viedli hudobníci zo spoločenstva Maranatha v pôstnom duchu. Začali sme odprosovaním Boha, odovzdávaním svojich slabosti a vyznávaním našich hriechov. Sestra Helena sa spýtala viacerých členov spoločenstva Maranatha, ako začali Veľký pôst a asi 10 mladých ľudí, dve vydaté mamičky a sr. Bernadeta vydali svedectvo o tom, aké predsavzatie si dali, s čím zápasia a o čo sa intenzívnejšie snažia. Boli to veľmi inšpirujúce činnosti, ako aj navonok hľadajú spôsob vyjadriť naše vnútorné pokánie. Sestra Helena sa podelila s tým, že učeník Ježiša Krista je pozvaný ísť hlbšie do vzťahu s Kristom.

Božie slovo v týchto dňoch nás pozýva hlbšie k zmene zmýšľania, máme mať myseľ Kristovu. Na popolcovú stredu zazneli slová Kajajte sa!, po grécky metanoite - čiže zmeňte zmýšľanie. My máme tendenciu zmeniť správanie, viac počas pôstu chodiť na krížové cesty a neísť na pivo, či zrieknúť sa sladkosti. Je to dobre, aj asketické cvičenia sú napomocné a potrebné. Ale Ježiš nás pozýva k zmene mentality, vykročiť hlbšie, je to možno často náročnejšie, ale aj trvalejšie.

Zmena správania je viditeľnejšia navonok - zmena zmýšľania je niečo, čo sa viac odohráva vo vnútri, ale vyjde navonok v konfrontácií s utrpením, keď sme vystavní tlaku. Či je to trvácne ukáže vnútorná skúška, či utrpenie. /Lk 2,34-35/ Tu je spôsob - cesta ako byť viac Božím, ako mať väčší zmysel pre Božie veci.

Ďalším účinným spôsobom na zmenu zmýšľania je čítanie Božieho slova, čo viaceri vo svedectvách vyznali, že už robia. /Hebr 4,12/. Pri čítaní Božieho slova dochádza ku konfrontácií nášho myslenia s Božím. Nebojme sa obnažiť pre Bohom!

Náš svätý otec, pápež Benedikt XVI. nás v posolstve na pôst vyzval k všímaniu si jeden druhého! Preto sa môžeme vrámci zmeny zmýšľania viac zamerať na naše vzťahy tam, kde zlýhame a za to sme sa spolu všetci modlili. Toto všetko sme odovzdali Ježišovi v eucharistii, kde bol priestor počas adorácie.

Na modlitbu príhovoru zostalo asi 70 ľudí, ktorým slúžilo asi 20 modlitebníkov zo spoločenstva Maranatha. Vďaka poriadkovej a organizačnej službe, že zvládli organizáciu v preplnenom priestore.

Všetkým , ktorí pravidelne prichádzajú na večery chvál aj našich návštevníkom veb stránky prajeme a vyprosujeme "tuhý pôst!"

Foto:  Tibor Fellegi a sr. Jana

Galéria