Apríl 2012

Krásne slnečné počasie počas poslednej aprílovej nedele dalo tušiť, že tento deň bude pekný.

V Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. na sídlisku Šváby sa ako zvyčajne stretli všetci mladí duchom, ktorí piesňami chceli osláviť Božiu slávu. Veľmi nás teší, že prichádzajú stále noví a noví návštevníci, ktorí majú túžbu chváliť nášho Pána.

Večer chvál sa začal modlitbou sr. Bernadety a pokračoval piesňami hudobnej služby spoločenstva Maranatha. Pred návštevníkov sa postavil Peter Lipták, absolvent katolíckej teológie, ktorý v minulosti užíval a pestoval marihuanu, skúšal heroín, pervitín a LSD. Dnes slúži Bohu ako evanjelista (jeho životný príbeh si môžete prečítať tu).

Peter nám hovoril o tom, čo znamená byť kresťanom, poukázal na to na postavách:

  • hriešnik utišujúci svoje svedomie náboženstvom (príbeh o Samaritánke, ktorú Ježiš stretol pri Jakubovej studni - Jn 4,6-29)
  • akože zbožní, ľudia, ktorí chcú byť verejne svätí (farizeji a zákonníci, Šavol), no chcú sa Bohu klaňať iba akoby z diaľky, bez lásky, ktorá by ich pri tom hnala, podľa litery zákona (Mt 15,8; 2Kor 5,14), ľudia, ktorí sa snažia vyzerať svätejší, ako v skutočnosti sú
  • úprimne zbožní ľudia, ktorí sa veľa modlia a dávajú veľa almužien, avšak osobne nepoznajú Ježiša (Kornélius - Sk 10)
  • a napokon človek, ktorý miluje a pozná Boha a klania sa Mu v duchu a pravde (Jn 4,23n)

Večer sme ukončili adoráciou, cez ktorú sme pocítili Božiu lásku a veľkú milosť, ktorú nám dáva. Náš modlitebný tím sa ešte dlho po oficiálnom skončení modlil modlitbu príhovoru za potreby účastníkov. Všetci sme sa rozišli naplnení Božou láskou do teplého nedeľného večera.

27.5.2012 sa uskutoční ďalší Večer chvál, na ktorý Vás srdečne pozývame.

 

foto: Tibor Fellegi

Galéria