November 2011

27. november 2011

27.11.2011 sme v KPC na Šváboch prežili požehnaný večer. Keďže táto nedeľa bola poslednou v mesiaci, opäť sa konal večer chvál.

Zišli sme sa v hojnom počte a spoločne sme sa modlili piesňami. Stretnutie sa nieslo v znamení začínajúceho adventu. Počuli sme výzvu tráviť v tomto období viac času s Pánom a venovať sa Božiemu slovu. Odpovedali sme na Pánovo volanie, stáli sme pred Ním v očakávaní. Odovzdávali sme Mu znova svoje životy, hriechy, všetky ťažkosti a strachy. Zažili sme Jeho uistenie, že je s nami a neopustí nás. Nechýbalo ani svedectvo a na konci požehnaný čas adorácie pred Sviatosťou oltárnou. Duch Svätý nás napĺňal radosťou, mnohí pocítili, že Pán odobral ich bremeno.

Vzdávame Bohu vďaku a chválu za novembrový večer chvál, ďakujeme všetkým, ktorý prišli a pozývame vás na nasledujúci, ktorý sa uskutoční už v novom kalendárnom roku: 1.1.2012

Majka G.

Galéria