Február 2011

27. február 2011

Ďakujeme Bohu za fašianový večer chvál, ktorý bol 27.2.2011. Naše pozvanie spoločne prísť pred Boží trón a vyliať Mu spevom svoju dušu opäť prijalo mnoho z vás.

Chvály vyvrcholili krátkou adoráciou Najsvätejšej Sviatosti. V závere niektorí neváhali a po výzve prišli k pripraveným modlitebným dvojiciam s konkrétnymi potrebami a prosbami.

Tešíme sa na spoločné chvály opäť v poslednú nedeľu v mesiaci po 19:00.

Galéria