Veľkonočný večer chvál

On vstal zmŕtvych,
aleluja, aleluja,
On vstal zmŕtvych,
Kristus, náš Pán, aleluja

O, láska, tvoj skončil sa boj,
stratila smrť svoju moc
On znovu vstal, by kraľoval,
Ježiš, náš víťazný Kráľ

Pán nad hriechom, Pán nad smrťou,
satan mu padol k nohám
Nech pokľakne a každý vyzná:
Ježiš je nad všetkým Pán

Dnes ráno vstal Ježiš, náš Pán,
kričme, nech každý to vie
Vyjdime z tmy a v radosti
prinesme obetu chvál

 

Posledná nedeľa v mesiaci apríli bola zároveň veľkonočnou nedeľou - nedeľou nedieľ a tak sme mali naozaj mimoriadny dôvod zísť sa a oslavovať nášho Boha piesňami chvál na otvorenom modlitbovom stretnutí s názvom večer chvál v KPC Jána Pavla II. na Šváboch.

Sr. Helena nás v krátkom príhovore povzbudila k vydávaniu svedectva o Kristovom zmŕtvychvstaní aj doma, na ulici, v zamestnaní, škole... a Mikuláš podal svedectvo svojho životného zápasu a Božej vernosti a moci v ňom. Nasledovala krátka spoločná adorácia Krista v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a v závere bola k dispozícii služba modlitby príhovoru za konkrétne osobné úmysly a potreby.

Najbližšie sa na chválach spolu stretneme 29. mája v tradičnom čase na tradičnom mieste :)

Galéria